tirsdag 3. november 2009

Her ønskes kommentaraer til BI's kompetanseforum for "Mulighetenes Eldreomsorg"

Her ønskes kommentarer vedrørende BI's kompetanseforum for "Mulighetenes Eldreomsorg" !